Konflikthantering

Antalet konflikter på våra arbetsplatser har ökat i takt med olika roll- och ansvarsförändringar, rationaliseringar och arbetsinnehålls-förändringar. Gruppdynamiken påverkas och människors trygghet, lojalitet och motivation äventyras. Individer och gruppers relationer kan i värsta fall braka ihop på ett sådant sätt att arbetsklimatet och resultatet försämras drastiskt. I sådana situationer är det extra viktigt att ta hjälp utifrån och få ett neutralt bollplank.

Din nytta

Målet är att hjälpa till att hantera mellanmänskliga spänningar och kommunikationsbrister och finna konstruktiva lösningar för organisationens bästa. Du får tillgång till arbetspsykologiskt specialiststöd vid mer eller mindre fastlåsa situationer som t ex samarbetsproblem, stress, vantrivsel och mobbning.

Vår arbetsmetod

Du får ett anpassat åtgärdsprogram med utredande och bearbetande aktiviteter där berörda personer aktivt involveras i olika problemlösande åtgärder och medlande samtal.