Effektivt medarbetarskap

Människor omkring dig och grupper du arbetar i är ständigt i förändring. För att ledningsgrupper, permanenta arbetslag eller projektgrupper ska utvecklas väl krävs oftast en högre medvetenhet kring gruppens dynamik, arbetsformer, syften, hinder och potential. Genom att diskutera mål och träna samarbete och kommunikation når gruppen en högre mognad, stärks och når bättre resultat. Att skapa delaktighet och engagemang kring organisationens utvecklingsarbete är nödvändigt för att uppnå optimal effekt och arbetstrivsel.