Krisstöd för enskilda och grupper

Personliga problem och kriser är en naturlig del av livet. Såväl hemma som på jobbet. Personer kan råka ut för svårigheter, stress eller olyckor relaterade till arbetsplatsen och människors privata problem kan ge återverkningar på jobbet. Arbetsplatsens och arbetsgivarens möjligheter sätts då på prov med särskilt ansvar för arbetsmiljön, rehabilitering och naturligtvis samtidigt verksamhetens effektivitet.

Din nytta

Du får tillgång till psykosocial specialistkompetens i syfte att kartlägga, bedöma, vägleda, reda ut eller stödja. Målet är att:

 • Minska psykiska och psykosomatiska besvär hos enskilda
 • Minimera relationssvårigheter i arbetsgrupper
 • Reducera påverkan av stress
 • Reducera produktionsstörningar
 • Stödja chefer och fackliga företrädar
 • Skapa goodwill i relation till medarbetarna

Vår arbetsmetod

 • Rådgivning och metodhandledning för ledare, personalhandläggare och fackliga företrädare
 • Stödsamtal med enskild bedömning och vägledning
 • Utredningar och kartläggningar av stress på gruppnivå
 • Rehabilitering och arbetsanspassning/trepartssamtal
 • Stödsamtal och stresshantering
 • Psykologisk testning
 • Debriefing – gruppsamtal med bearbetning vid olyckor och kriser
 • Hjälpa med kontakten med myndigheter och andra specialister