Jobbcoachning

Du håller i taktpinnen – vi skapar strukturen, ger dig verktyg samt tränar och sporrar dig att plocka fram ditt bästa.

INTRODUKTIONSSAMTAL - köp inte grisen i säcken

Vi bjuder in dig till ett samtal för att presentera vårt arbetssätt och skapa oss en uppfattning om hur vi bäst kan hjälpa dig. Viktigaste är dock att du känner att det vi erbjuder känns som rätt väg för dig i ditt jobbsökande. Sedan bestämmer vi tillsammans hur vi kan gå vidare.  Väljer du vår modell upprättas nu en basplan med preliminär tidplan etc.

Din personlige jobbcoach blir din rådgivare och tränare i ditt jobbsökande. Han eller hon följer dig genom programmets olika delar och anpassar upplägget efter din unika situation.

PLANEN - grunden för din coachning

Du berättar om dina behov, ambitioner och mål med jobbcoachningen och tillsammans gör vi en grundlig inventering av vad du vill uppnå. Därefter görs din personliga arbetsplan och du och din coach bestämmer var tyngdpunkten ska ligga. Planen är ett levande dokument som kan anpassas och ändras under resans gång.

ANALYSEN - att sätta ord på vem du är, vad du kan och vad du vill

Ibland behöver man få hjälp med att se sig själv i nytt ljus. Vi har olika arbetspsykologiska metoder för att skapa en ram att utgå ifrån. Din coach hjälper dig att göra en tydlig och personlig beskrivning av dina erfarenheter och förmågor. Detta kommer senare till stor nytta när du skriver ditt CV och personliga brev till framtida arbetsgivare.