Seminarier kring dynamisk gruppsamverkan

Din nytta

En högre medvetenhet kring samverkansprocesser inspirerar till utveckling av gruppers inneboende resurser. Genom att förmedla praktiska metoder och teorier skapar vi engagemang och stimulans i arbetsgruppen.

Vår arbetsmetod

Du kan välja bland ett antal utbildningsseminarier för små eller stora grupper. Seminarierna byggs med fördel upp kring ett arbetande innehåll där deltagarna involveras i teamtränande aktiviteter. Exempel på teman för seminarier är:

  • Effektiva arbetsplatsträffar
  • Konflikthantering
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Förändringsstrategi
  • Stress och stresshantering
  • Kris- och utveckling
  • Lärandeprocesser
  • Teamarbete
  • Att arbeta i projekt
  • Mål- och utvecklingssamtal ur ett medarbetarperspektiv.