Krishantering

Kriser, stress och konflikter av olika slag bland individer och i grupper är ett ofrånkomligt och naturligt inslag i alla organisationer. Det gäller att i möjligaste mån förebygga olika störningar, men det handlar lika mycket om att lära sig leva med dem. Rätt hanterade kan olika problem bli en källa till lärande och bidra till mognad och utveckling.