Metod

Coachningen kommer i huvudsak att genomföras i följande tre former:

  • personlig rådgivning,
  • individuella arbetsmöten,
  • seminarium/workshops.

Utöver personliga möten kommer en del kommunikation att ske elektroniskt och du kommer att få hemarbeten.

Metodiken är praktiskt inriktad med lösningen i fokus. Du utarbetar en personlig arbetsplan med aktiviteter du vill ta del av. Den personliga planen är ett aktivt dokument och kan ändras i takt med dina behov.