Vårt arbetssätt

COACHNINGEN - vi motiverar dig att komma till din rätt

Här lär du dig att lyfta fram dina styrkor på ett trovärdigt sätt - både i ansökningsbrev och intervjuer. Vi tränar dig i personlig presentation och i att hantera de frågor du kommer att möta. Vi vill även att du skall vara förberedd för att kunna bedöma en framtida arbetsgivare. Vi hjälper dig att söka efter möjliga arbetsgivare, inventerar möjliga arbetsgivare, identifierar sökvägar och planlägga dina aktiviteter. Reflektion över varför du söker en tjänst är central för att hålla motivationen uppe och din coach bollar idéer och hjälper dig att tänka igenom de olika val  och möjligheter du har.

  • Fas I innehåller en grundlig person- och kompetenskartläggning där du analyserar och tydlig- gör vilka jobb som är lämpliga att söka och hur du ska gå till väga. Med djupintervju och arbetspsykologiska verktyg hjälper vi dig kartlägga dina personlighetsmässiga förutsättningar och sammanväva dem med dina kompetens- och yrkesmässiga erfarenheter.

  • I fas II arbetar du fram ditt CV och personliga brev samt går igenom alla relevanta och lämpliga vägar för dig att söka arbete.

  • Fas III är det aktiva jobbsökandet och består av träning i intervjuteknik och coachning i att förbereda intervjuer och jobbansökningar. Du har avstämningssamtal efter varje anställningsintervju  och går igenom vad som gått bra och vad du vill förbättra.