Seminarier kring personalsociala frågor

Din nytta

Chefer och medarbetare lär sig tolka signaler samt förebygga och hantera olika slags mänskliga problem. På ett sådant sätt kan deltagarna på ett tryggare och mer systematiskt sätt närma sig känsliga personalfrågor och skapa goda normer och goodwill för framtiden.

Vår arbetsmetod

Anpassade utbildningsseminarier kring:

  • Rehabilitering och arbetsanpassning
  • Stresshantering
  • Alkohol- och drogmissbruk
  • Våld och hot i arbetsmiljön
  • Mobbning/sexuella trakasserier
  • Kris- och katastrofberedskap
  • Det känsliga samtalet
  • Praktisk konflikthantering