Praktiska chefsverktyg för ledarskap i vardagen

Din nytta

Du får kunskap om ett antal strategiska redskap för påverkan i ditt dagliga ledarskap. Vi ger dig påfyllning och uppdatering av verktyg och metoder för att fortsätta driva och utveckla verksamheten.

Vår arbetsmetod

Programmet skräddarsys kring dina och din organisations behov. Vi erbjuder anpassade teoriseminarier alternativt träningsläger/internat med upplevelsebaserad inlärning för små eller stora grupper kring:

 • Mål- och utvecklings-samtal
 • Det känsliga samtalet
 • Effektiva arbetsplatsträffar
 • Praktisk konflikthantering
 • Rekrytering och urval
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Förändringsstrategi
 • Stress och stresshantering
 • Att arbeta i ledningsgrupp
 • Systematisk arbetsmiljöarbete
 • Rehab- och arbets-anpassning
 • Kris- och katastrof-beredskap
 • Varsel och uppsägningar