Om oss

På Arbetsplatscoachen i Göteborg arbetar Anders Ekman och Christina Linde. Vi har en bred, djup och lång erfarenhet av människor och arbetsplatser i förändring. Vi är båda jordnära och realistiska men samtidigt passionerat drivande i att stötta människor och skapa resultat.

Anders och Tina – sida vid sida – kännetecknas av engagerande föreläsningar, intresseväckande och träffsäkra organisationsanalyser samt teaminsatser där grupper och individer känner igen sig och blir sedda på riktigt.

Vi har en konstruktiv, sporrande och realistisk inställning som bidrar till mer uthålliga lösningar för organisationens bästa. Därför leder vi gärna utvecklingsprojekt från ax till limpa där vi vid sidan av kärnverksamheten driver samarbetet och kommunikationen inom organisationen till en nivå som skapar konkurrensfördelar för dig som kund!


"Många arbetsgrupper har genom åren fått ny energi genom Anders lyhörda och bekräftande förmåga, där han sätter fingret på det unika och bärande i teamets egen utveckling. Arbetet lyfts till en nivå där själva processen skapar bränsle att både vilja, orka och kunna gå från ord till handling."
Anders arbetar sedan 1988 med arbetspsykologiska konsulttjänster, coachning av medarbetare, chefer och ledningsgrupper samt organisations- och ledarutveckling.

"Tina skapar genom sitt förtroendeingivande, intuitiva och drivande sätt en rak och öppen kommunikation där även komplexa och svårlösta situationer får förklaring och mening på ett odramatiskt och självklart sätt."

Tina är beteendevetare och har sedan 1994 arbetat med rekrytering och personbedömning, individ- och grupputveckling samt konflikthantering.