Teoretisk förankring

Enligt vår uppfattning kan det mänskliga samspelet på en arbetsplats beskrivas ur olika perspektiv beroende på med vems eller vilka slags glasögon man tittar. Ett antal teoretisk infallsvinklar behövs för att skapa en både bredare och mer nyanserad bild av orsak och verkan. Vare sig man ska utveckla en organisation eller lösa mer eller mindre definierade problem så vill vi bidra med att betrakta skeenden ur följande fyra infallsvinklar.

Ett strukturellt, ett human resource, ett politiskt samt ett symboliskt perspektiv borgar utifrån aktuell forskning för en seriös organisationsteoretisk utgångspunkt i syfte att nå högre träffsäkerhet i den professionella utvecklingen av en arbetsplats.