Mentorskap och coachning

Din nytta

Genom en reflekterande dialog med din personliga coach formar du en starkare, tryggare och mer effektiv påverkansroll i ditt ledarskap. I denna dialog integreras teoretisk kunskap med dina personliga förutsättningar.

Vår arbetsmetod

  • Du skapar en högre grad av självinsikt och personlig mognad genom olika personlighetstester.
  • Du får möjlighet att träna olika tekniker för aktiv påverkan.
  • Du väljer själv om du vill ha enskild coachning, delta i gruppforum eller en mix av båda delarna.
  • Du får tillgång till en mängd praktiska verktyg anpassade till ditt ledarskap och din organisation.