Hem

”Utmaningen för nutidens arbetsorganisationer handlar om att bejaka – inte bortse från – människans natur och personliga förutsättningar”

Arbetsplatscoachen är en psykosocial specialistenhet för mellanmänskliga relationer, organisationsutveckling och ledarskap i arbetslivet.

Vår affärsidé är ”att förmedla insikter kring samspelet individ – grupp – organisation i syfte att utveckla arbetsplatsen och skapa varaktig framgång”.


Som vi ser det utgör en arbetsorganisation ett ganska komplicerat system sammanfogat av olika roller, ansvar, processer, och kommunikation på olika nivåer - internt såväl externt. Samtidigt består själva organisationen enbart av människor – ingenting annat. Individer och grupper som med sina förväntningar, förmågor, relationer och grundläggande behov söker motiv för sina handlingar, energi för sina ansträngningar och bekräftelse för sina resultat.


Vår mission är att synliggöra såväl individernas önskemål, gruppens behov som organisationens krav. Lyckade lösningar värnar alltid om alla tre nivåerna via rimliga kompromisser. På så sätt gynnas också hela arbetsplatsen av våra insatser.

Vårt koncept bygger på insikt kring hur man kan komma längre med konstruktivt tänkande och rationellt beslutsfattande. Vi arbetar med att mobilisera kraft och hållbarhet i svåra situationer och samtidigt fånga upp de unika personliga förutsättningar som bildar grunden för att kunna gå vidare – stärkt och skärpt.

”Vi människor lär så länge vi lever – men organisationer lever bara så länge de lär”.